Phần Mềm Tăng Truy Cập Web Từ Mạng Xã Hội – Đưa Website Lên Top Google Nhanh Chóng

Hiện nay có rất nhiều phương pháp để tăng truy cập website, một trong những phương pháp tăng lượng truy cập hiệu quả là tăng từ các trang mạng xã hội. Do đó, Social Traffic Bot – phần mềm tăng truy cập website hàng loạt từ mạng xã hội của Qnisoft được ra mắt. Đây là tool được nằm trong TOP đầu những phần mềm tăng traffic website hiệu quả nhất!

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM TĂNG TRUY CẬP WEBSITE – SOCIAL TRAFFIC BOT

Tăng truy cập website nguồn từ các trang mạng xã hội (Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit, Quora…)

ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM TĂNG TRUY CẬP WEBSITE – SOCIAL TRAFFIC BOT

Phần mềm SocialTraffic Bot có các ưu điểm sau:

  • Chạy đa luồng;
  • Không giới hạn lượt click;
  • Dùng proxy để đổi IP;
  • Giả lập nhiều thiết bị;

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TĂNG TRUY CẬP WEBSITE – SOCIAL TRAFFIC BOT

Khi bạn mua phần mềm thì Qnisoft sẽ cung cấp cho bạn link tải phần mềm (giải nén phần mềm) và các trình duyệt ảo (dẫn vào phần mềm, tham khảo ở mục A.7 phía dưới). Sau đó nhấn vào file Socialtrafficbot.exe để mở phần mềm.

Mở phần mềm Social Traffic Bot
Mở phần mềm Social Traffic Bot

Nhập tên đăng nhập đã được cấp.

Nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm
Nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm

Giao diện của phần mềm Social Traffic:

Giao diện phần mềm Social Traffic
Giao diện phần mềm Social Traffic

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TĂNG TRUY CẬP WEBSITE – SOCIAL TRAFFIC BOT

A.1. Run

Run là số lần chạy thành công, “999999” là số lần chạy thành công mà phần mềm đã cài đặt sẵn cho bạn. Nó sẽ chạy liên tục từ luồng này sang luồng khác, đến lúc bạn cho phần mềm dừng thì nó mới dừng lại.

Số lần chạy phần mềm SocialTraffic
Số lần chạy phần mềm SocialTraffic

Tuy nhiên bạn có thể cài đặt số lần chạy theo ý mình. Ví dụ: bạn cài Run = 3000, thì phần mềm sẽ chạy thành công đúng 3000 lần và dừng lại.

A.2. Thread

Là số luồng chạy cùng một lúc, hay còn được hiểu là số tab chạy cùng một lúc. Ví dụ, bạn cài đặt Thread = 5, thì khi chạy, có 5 tab giả lập 5 thiết bị khác nhau được chạy song song cùng một lúc trên cùng một máy tính.

Số luồng chạy phần mềm SocialTraffic
Số luồng chạy phần mềm SocialTraffic

Số luồng chạy sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn. Bạn cần cài đặt số luồng chạy phù hợp để sử dụng phần mềm hiệu quả nhất.

A.3. Proxy Source

 Mục đích dùng proxy là để thay đổi IP cho các tài khoản Gmail và lượt click traffic sẽ chất lượng hơn.

>>>Proxy là gì? Cách sử dụng proxy

>>>Thuê proxy giá rẻ tại: thueproxy.vn

Trong phần mềm bạn sẽ có 4 lựa chọn để sử dụng proxy:

A.3.1. Dcom

Nếu bạn dùng Dcom thì bạn cần gán Dcom vào trong máy tính chạy phần mềm, khi chạy phần mềm sẽ sử dụng Dcom đó để đổi IP.

Sử dụng Dcom trong phần mềm SocialTraffic
Sử dụng Dcom trong phần mềm SocialTraffic
A.3.2. From Data

Khi bạn chọn proxy từ Data, thì bạn phải nhập proxy kèm cùng với tài khoản Gmail (Tham khảo ở mục A.4.2.a phía dưới).

Sử dụng proxy từ data phần mềm SocialTraffic Bot
Sử dụng proxy từ data phần mềm SocialTraffic Bot

Lưu ý: Lựa chọn này chỉ áp dụng khi bạn dùng file lưu tài khoản Gmail có format là Gmail, mật khẩu…

A.3.3. From File

Trường hợp bạn chọn From File thì sẽ cài đặt ở mục “List Proxy” phía dưới.

Ở đây bạn cũng sẽ có 2 lựa chọn:

A.3.3.a. LinesfromUrl

Nếu bạn chọn LinefromUrl thì dán địa chỉ thuê proxy vào mục List Proxy.

Dán địa chỉ thuê proxy vào mục List Proxy
Dán địa chỉ thuê proxy vào mục List Proxy

Liên hệ Qnisoft để thuê proxy dạng này.

A.3.3.b. LinesfromFile

Khi chọn Linesfromfile thì bạn cần tạo một file txt để lưu danh sách proxy của bạn. File proxy có format là: IP:PORT hoặc IP:PORT:USER PROXY:PASS PROXY.

Tạo file lưu danh sách proxy - Phần mềm Social Traffic
Tạo file lưu danh sách proxy – Phần mềm Social Traffic

Sau đó nhấn vào biểu tượng  ở mục List Proxy ==> dẫn tớ file lưu danh sách proxy của bạn.

Dẫn tới file lưu danh sách proxy - Phần mềm Social Traffic
Dẫn tới file lưu danh sách proxy – Phần mềm Social Traffic
A.3.4. No

Nếu không có proxy thì bạn có thể chọn No, thì khi chạy, phần mềm sẽ sử dụng địa chỉ IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

Không dùng proxy trong phần mềm Social Traffic
Không dùng proxy trong phần mềm Social Traffic

A.4. Will Use Gmail

Để sử dụng phần mềm SocialTrafficPro thì bạn có thể dùng Gmail hoặc không dùng Gmail

A.4.1. Không dùng Gmail

Nếu không sử dụng Gmail, thì mục Will Use Gmail chọn “No”.

Không dùng Gmail trong phần mềm Social Traffic
Không dùng Gmail trong phần mềm Social Traffic
A.4.2. Dùng Gmail

Mục Will Use Gmail chọn “Yes”

Dùng Gmail trong phần mềm tăng truy cập website
Dùng Gmail trong phần mềm tăng truy cập website

Bạn sẽ có 2 lựa chọn để dùng Gmail:

A.4.2.a. Sử dụng tài khoản Gmail

Tạo một danh sách Gmail có format là: Gmail,mật khẩu,Email khôi phục.

Nếu bạn mục Proxy Source chọn From Data thì file Gmail có format như sau: Gmail,mật khẩu,Email khôi phục,IP:PORT hoặc Gmail,mật khẩu,Email khôi phục,IP:PORT:User Proxy:Pass Proxy.

Lưu ý 1: Mỗi mục sẽ cách nhau bằng một dấu phẩy (,).

Lưu ý 2: Mỗi dòng là một tài khoản Gmail. Bạn có thể nhập hàng ngàn tài khoản Gmail vào file txt.

Sau đó nhấn vào biểu tượng  ở mục Gmail Account ==> dẫn tới file lưu danh sách Gmail.

Dẫn tới file lưu danh sách Gmail - Phần mềm tăng truy cập website
Dẫn tới file lưu danh sách Gmail – Phần mềm tăng truy cập website
A.4.2.b. Thuê cookies Gmail

Trường hợp không có danh sách Gmail, thì bạn có thể liên hệ Qnisoft để thuê cookies Gmail.

Chọn “Yes” ở mục “Will Rent Cookies”.

Khi thuê cookies Gmail thì Qnisoft sẽ cung cấp cho bạn link tải cookies, bạn tải về và nhấn vào biểu tượng  ở mục Rented Cookies File.

Thuê cookies Gmail trong phần mềm tăng truy cập website
Thuê cookies Gmail trong phần mềm tăng truy cập website

A.5. Input Data

Bạn nhập dữ liệu để phần mềm chạy ở mục Input Data này.

Nhấn vào Data dưới góc trái phần mềm.

Phần mềm tăng truy cập website
Phần mềm tăng truy cập website

Sau đó bạn sẽ nhập link bài chứa website đã đăng lên ở các trang mạng xã hội vào mục Website with Backlink và chính vào mục Main Website.

Bảng quản lý data trong phần mềm tăng truy cập website
Bảng quản lý data trong phần mềm tăng truy cập website

Để nhập dữ liệu vào phần mềm, bạn sẽ có 2 cách

A.5.1. CÁCH 1: NHẬP THỦ CÔNG

Nhấn vào biểu tượng  ở góc trái phần mềm ==> chọn Add Group

Nhập data vào phần mềm tăng truy cập website
Nhập data vào phần mềm tăng truy cập website

Đặt tên nhóm theo ý bạn ở mục Group Name ==> nhấn OK

Đặt tên nhóm data để quản lý - Phần mềm Social Traffic
Đặt tên nhóm data để quản lý – Phần mềm Social Traffic

Chọn vào nhóm vừa tạo ==> nhấn vào biểu tượng  ở góc phải ==> Add Item.

Nhập data vào phần mềm tăng truy cập website
Nhập data vào phần mềm tăng truy cập website

Nhập dữ liệu vào phần mềm tăng truy cập website.

  • Website with Backlink: Nhập link bài chứa website đã đăng lên ở các trang mạng xã hội;
  • Main Website: Nhập website chính;
Nhập link và website chính vào phần mềm Social Traffic
Nhập link và website chính vào phần mềm Social Traffic

Lưu ý: Không nhập “https://” vào mục Main Website.

Sau khi nhập xong thì nhấn “OK”. Tương tự như vậy thì bạn sẽ nhập hàng loạt các link khác vào.

A.5.2. CÁCH 2: TẠO FILE DỮ LIỆU

Tạo một file txt có format là: “Website with Backlink”,Main Website để lưu hàng loạt các link.

File lưu data - Phần mềm tăng truy cập website
File lưu data – Phần mềm tăng truy cập website

Lưu ý: Mỗi mục sẽ cách nhau bằng dấu phẩy (,).

Tải file dữ liệu mẫu tại đây!

Sau đó nhấn vào Convert ==> Import Csv.

Nhập file vào phần mềm tăng truy cập website - Phần mềm Social Traffic Bot
Nhập file vào phần mềm tăng truy cập website – Phần mềm Social Traffic Bot

Nhấn vào biểu tượng  ==> dẫn tới file lưu dữ liệu website đã tạo.

Dẫn tới file lưu data vào phần mềm Social Traffic
Dẫn tới file lưu data vào phần mềm Social Traffic

Sau đó dữ liệu sẽ vào phần mềm như hình dưới:

Dư liệu để chạy phần mềm tăng truy cập website
Dư liệu để chạy phần mềm tăng truy cập website
sửa-1.png (22×30)

Bạn có thể nhấn vào biểu tượng   đổi tên Csv thành tên theo ý bạn để dễ quản lý.

Đổi tên phần mềm tăng truy cập website - Phần mềm SocialTraffic Bot
Đổi tên phần mềm tăng truy cập website – Phần mềm SocialTraffic Bot

Khi nhập dữ liệu xong, thì bạn nhấn vào X để tắt bảng dữ liệu.

Tắt X để tắt bảng quản lý data - Phần mềm Social Traffic
Tắt X để tắt bảng quản lý data – Phần mềm Social Traffic

Ở mục Input Data, chọn nhóm dữ liệu cần chạy.

Chọn data để chạy - Phần mềm Social Traffic
Chọn data để chạy – Phần mềm Social Traffic

A.6. Folder Cookies và Folder Data

Tạo một thư mục tên cookies, copy link đường dẫn của thư mục này dẫn vào mục Folder Cookies trong phần mềm. Mục đích của thư mục cookies là lưu trữ cookies và profile của các tài khoản Gmail, để lần sau bạn sử dụng lại các tài khoản Gmail đó sẽ không cần đăng nhập lại.

Tạo và dẫn thư mục cookies vào phần mềm Social Traffic
Tạo và dẫn thư mục cookies vào phần mềm Social Traffic

Tương tự như vậy, thì bạn cũng tạo một thư mục tên Data và copy link đường dẫn của thư mục này vào mục Folder Data. Thư mục data có mục đích là lưu trữ những kết quả mà phần mềm đã chạy được.

Tạo và dẫn thư mục data vào phần mềm Social Traffic
Tạo và dẫn thư mục data vào phần mềm Social Traffic

A.7. Useragent Mobile và Useragent Desktop

Khi bạn mua phần mềm thì Qnisoft đã cung cấp cho bạn link tải trình duyệt ảo Mobile và Desktop. Bạn cần tải về và dẫn vào từng mục tương ứng trong phần mềm như hình dưới.

Dẫn file trình duyệt ảo vào phần mềm Social Traffic
Dẫn file trình duyệt ảo vào phần mềm Social Traffic

A.8. Key 2Captcha.com

Tạo tài khoản tại website 2captcha.com, và dán API key vào mục này trong phần mềm, để một số trường hợp gặp captcha thì sẽ tự động giải cho bạn.

Dán key 2captcha vào phần mềm Social Traffic
Dán key 2captcha vào phần mềm Social Traffic

A.9. Pause (Second)

Pause là thời gian nghỉ trong trang, đơn vị là giây.

Ví dụ: Khi bạn cài là 60-90, thì khi chạy, phần mềm sẽ vào link bài mà bạn đã dẫn vào mục Website with Backlink, giả lập người dùng thật (lướt, rê chuột…) trong thời gian ngẫu nhiên từ 60-90 giây. Sau đó tìm và click vào website chính, rồi tiếp tục giả lập người dùng thật trong thời gian từ 60-90 giây đó.

Thời gian nghỉ trong phần mềm Social Traffic
Thời gian nghỉ trong phần mềm Social Traffic

B. QUÁ TRÌNH CHẠY CỦA PHẦN MỀM TĂNG TRUY CẬP WEBSITE

Bạn có thể nhấn vào các trình duyệt (Browser) để xem phần mềm chạy như thế nào

Nhấn vào các trình duyệt để xem phần mềm Social Traffic
Nhấn vào các trình duyệt để xem phần mềm Social Traffic Bot

Quá trình chạy của phần mềm tăng truy cập website – Phần mềm SocialTrafficPro.

Qúa trình chạy của phần mềm tăng truy cập website - Phần mềm Social Traffic Bot
Quá trình chạy của phần mềm tăng truy cập website – Phần mềm Social Traffic Bot

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VÀ LIÊN HỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now