Cửa hàng PHONG THỦY NHÀ VIỆT tại 93 Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi thuộc công ty TNHH MTV DÊN NGUYỄN. Cửa hàng chuyên cung cấp các vật phẩm phong thủy như tượng gỗ, tranh gỗ, tỳ hưu, thiềm thừ, đá phong thủy… cùng hàng trăm vật phẩm phong thủy đôc đáo khác.