Thông tin liên hệ của chúng tôi:

Địa chỉ cửa hàng: 93 Trường Chinh, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0974840369

Email: phongthuynhavietqn@gmail.com